Các chính sách

Chính sách bảo mật thông tin
Thitruongsi.com rất trân trọng sự tin tưởng của quý khách và cam kết những thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.  Thitruongsi.com ...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 8:58 AM
Chính sách quản lí tài khoản
I. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NCC cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản để có thể nhận các thông báo cập nhật từ Trung tâm Người bán ...
Mon, 25 Tháng 11, 2019 at 5:13 PM
Chính sách bảo mật thanh toán
Đang cập nhật
Mon, 16 Tháng 12, 2019 at 10:42 AM
Chính sách giải quyết khiếu nại
Đang cập nhật
Mon, 16 Tháng 12, 2019 at 10:43 AM