I. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

 • NCC cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản để có thể nhận các thông báo cập nhật từ Trung tâm Người bán
 • NCC không tạo những thông tin ảo, trùng lặp, vô nghĩa hoặc có nội dung vi phạm pháp luật.
 • Thị Trường Sỉ có quyền tạm ngưng hoặc gỡ bỏ gian hàng bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp, khi có phát sinh khiếu nại và gian lận hoặc khi NCC có hành vi không phù hợp. Tuy nhiên, NCC luôn được mặc định không có vi phạm cho tới khi Thị Trường Sỉ đưa ra được bằng chứng xác thực và rõ ràng
 • NCC cần thông báo cho Thị Trường Sỉ bất kỳ thay đổi nào về thông tin tài khoản cũng như việc chấm dứt, hoặc sửa đổi, bất kỳ thẩm quyền đại diện nào đã được ký trên “Hợp Đồng cung cấp dịch vụ SGD TMĐT”


II. QUY ĐỊNH VỀ TÊN GIAN HÀNG

    1. Số kí tự

 • Tên gian hàng không quá … ký tự và không chứa …

    2. Ý nghĩa và nội dung

 • NCC không được cố tình tạo tên gian hàng gần giống hoặc trùng với tên gian hàng của các NCC trên Thị Trường Sỉ, trừ trường hợp chứng minh được sở hữu đối với tên công ty hay tên thương hiệu được lấy làm tên gian hàng.
 • NCC không sử dụng tên gian hàng gần giống hoặc trùng với tên các thương hiệu hoặc tên gian hàng đã được đăng ký bản quyền, trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu từ phía chủ thương hiệu.
 • NCC không sử dụng các thuật ngữ như “Gian hàng chính hãng”, “Gian hàng chính hiệu” bằng bất cứ ngôn ngữ nào khi chưa được ủy quyền từ hãng, thương hiệu đó.
 • NCC không đặt tên có chứa nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của dàng hóa đã đăng trên Thị Trường Sỉ
 • NCC không đặt tên chứa ký tự đặc biệt (@, #, $,*, !, “”,?, {,},++, —), hai khoảng trắng liên tiếp trở lên, từ ngữ phản cảm, vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.
 • NCC không sử dụng các từ ngữ như “nội địa”, “địa phương” (miền Bắc, miền Trung, miền Nam v.v…), “quốc gia” (Mỹ, Nhật, Thái Lan v.v…), “phân phối chính hãng”, “nhập khẩu chính hãng”, “độc quyền” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không cung cấp được giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ tương ứng.
 • NCC không sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “mạnh nhất”, “nhanh nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • NCC không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để đặt cho một phần hoặc toàn bộ tên gian hàng.


III. QUI ĐỊNH VỀ LOGO VÀ BANNER GIAN HÀNG

 • NCC được sử dụng các thông tin chứa tên miền, hình ảnh, địa chỉ, hotline, đường dẫn của doanh nghiệp nhưng không được sử dụng thông tin từ đối thủ của Thị Trường Sỉ hoặc website mua bán khác.

 • NCC không sử dụng những hình mang tính cá nhân, kém chuyên nghiệp bao gồm hình cá nhân, selfie, hình ảnh gia đình, con cái, sinh hoạt cá nhân.

 • Tuân thủ theo kích thước đăng tải được hướng dẫn tại đây

 • NCC không sử dụng Logo hoặc Banner thuộc quyền sở hữu của NCC khác nếu không chứng minh được quyền sở hữu
  NCC không sao chép ý tưởng của bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào hoặc những nhãn hiệu đã được đăng ký sở hữu trí tuệ.

 • NCC không sử dụng Logo hoặc Banner liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, bạo lực, phân biệt giới tính, người khuyết tật dưới bất cứ hình thức nào.

 • NCC không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 • NCC không sử dụng Logo hoặc Banner để chỉ trích, bôi bác, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
 • NCC không sử dụng Logo hoặc Banner để khuyến khích quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại như rượu, bia, thuốc lá.
 • NCC không sử dụng Logo hoặc Banner chứa nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hóa đã đăng trên Thị Trường Sỉ
 • NCC không sử dụng Logo hoặc Banner có chứa thông tin so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình với các tiêu chí cùng loại NCC khác.


IV. THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN

 • NCC cần cung cấp, bảo đảm và/hoặc kiểm tra các thông tin xuất hóa đơn điện tử, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng là trùng khớp và chính xác để phục vụ hệ thống thanh toán tự động xử lý chính xác.
 • Trong trường hợp sai thông tin xuất hóa đơn, Thị Trường Sỉ sẽ tiếp nhận xử lí tùy vào trường hợp


V. THÔNG TIN THANH TOÁN

 • NCC cần cung cấp thông tin tài khoản thanh toán hợp pháp.
 • NCC tự chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán đã cung cấp cho Thị Trường Sỉ. Thị Trường Sỉ chỉ chịu trách nhiệm về việc bảo mật những thông tin này
 • Trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác dẫn đến giao dịch không thực hiện được, việc thanh toán sẽ được chuyển qua chu kỳ thanh toán sau khi Nhà cung cấp đã cung cấp thông tin chính xác.