Bán hàng với Mô Hình Giao Dịch

Giới thiệu Mô Hình Giao Dịch
Tue, 8 Tháng 12, 2020 at 2:28 PM
Quyền lợi khi Nhà cung cấp tham gia Mô Hình Giao Dịch
Wed, 7 Tháng 10, 2020 at 5:58 PM
Chính sách Vận hành của Mô Hình Giao Dịch
Thu, 3 Tháng 9, 2020 at 10:41 AM
Các câu hỏi thường gặp về xử lý đơn hàng Giao Dịch
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG GIAO DỊCH I. ĐƠN HÀNG Câu 1: Khi có đơn hàng mới, tôi cần làm gì? Trả lời: Đăng nhập vào hệ thống banhang.thi...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 12:02 PM
Hướng dẫn xác nhận đơn hàng
Trước tiên, bạn cần truy cập vào hệ thống banhang.thitruongsi.com Sau khi đăng nhập thành công, chọn Đơn hàng (1) rồi chọn Tất cả đơn hàng (2)   Từ...
Fri, 23 Tháng 10, 2020 at 12:19 PM
Hướng dẫn tạo đơn hàng
HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG BẰNG LAPTOP/PC Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống banhang.thitruongsi.com Sau khi đăng nhập thành công, chọn Menu Đơn...
Thu, 8 Tháng 10, 2020 at 11:26 AM
Hướng dẫn thêm tài khoản ngân hàng
HƯỚNG DẪN THÊM TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRÊN LAPTOP/PC Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống banhang.thitruongsi.com Sau khi đăng nhập thành công, t...
Fri, 9 Tháng 10, 2020 at 11:19 AM
Hướng dẫn xác nhận Sẵn sàng giao
HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN SẴN SÀNG GIAO TRÊN LAPTOP/PC Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống banhang.thitruongsi.com Sau khi đăng nhập thành công, chọ...
Wed, 7 Tháng 10, 2020 at 10:02 AM
Quy trình chứng nhận NCC đảm bảo (tóm tắt)
Mon, 25 Tháng 11, 2019 at 9:48 AM
Quy trình chứng nhận NCC đảm bảo (chi tiết)
I) GIAI ĐOẠN 1: ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ ĐỢI DUYỆT Bước 1: Nhập vào trình duyệt tên miền Thị Trường Sỉ Bước 2: Tại trang chủ bấm vào “NCC được đảm bảo” Bước ...
Mon, 25 Tháng 11, 2019 at 10:31 AM