Trước tiên, bạn cần truy cập vào hệ thống banhang.thitruongsi.com

Sau khi đăng nhập thành công, chọn Đơn hàng (1) rồi chọn Tất cả đơn hàng (2)

 

Từ danh sách đơn hàng, lựa chọn đơn hàng mà bạn muốn xác nhận

 

Nếu thực hiện đúng, giao diện xác nhận sẽ hiển thị như sau


Khi xác nhận, có ba trường hợp sẽ xảy ra

Trường hợp 1: Đáp ứng được 100% yêu cầu của đơn hàng

=>> Bấm Xác nhận

Trường hợp 2: Không thể đáp ứng được toàn bộ đơn hàng

Bước 1: chọn Hủy 


Bước 2: chọn Lý Do Hủy


Bước 3: xác nhận việc Hủy thêm lần nữa


Trường hợp 3: Chỉ đáp ứng được một phần đơn hàng (do tồn kho còn lại không đủ hoặc hết hàng size, màu sắc,... khách yêu cầu)

Bước 1: chọn Hủy


Bước 2: chọn Lý Do Hủy


Bước 3: Chọn Hủy và Tạo mới


Ghi chú:

Sau khi chọn Hủy và Tạo mới, hệ thống sẽ dẫn bạn tới giao diện Tạo đơn hàng. Tại đây, bạn có thể tạo đơn hàng mới (với số lượng mẫu hoặc tồn kho ít hơn so với đơn hàng ban đầu) để phản hồi Người mua.

Nếu Người mua đồng ý
=>> Người mua thanh toán cho Thitruongsi.com

Nếu Người mua không đồng ý với đơn hàng phản hồi

=>> Người mua hủy đơn hàng


(Xem hướng dẫn tạo đơn hàng tại đây)