Các quy định

Quy định về khối lượng và kích thước sản phẩm
Wed, 5 Tháng 8, 2020 at 5:45 PM
Quy định về đăng bán sản phẩm
Các quy định về đăng bán sản phẩm Tên sản phẩm đăng bán trên website ThiTruongSi.com không sử dụng các từ khóa liên quan đến thương hiệu khi chưa cun...
Mon, 13 Tháng 4, 2020 at 5:41 PM
Quy định về hàng hóa cấm bán và chế tài liên quan
I) DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CẤM BÁN TRÊN TRANG THITRUONGSI.COM Nhóm A - Hàng hóa vi phạm văn hóa truyền thống STT MÔ TẢ VI PHẠM BAO GỒM NHƯNG KHÔNG G...
Wed, 4 Tháng 11, 2020 at 9:07 AM
Quy định đồng kiểm hàng hóa
Theo quy định của Nhà vận chuyển đối với đơn hàng bị hoàn trả (đơn chuyển hoàn), Nhà cung cấp bắt buộc phải đồng kiểm với nhân viên giao hàng (shipper) để l...
Tue, 27 Tháng 10, 2020 at 9:31 AM