Xử lí khiếu nại và bồi thường

Mức bồi thường theo lỗi hàng hóa
NGÀNH HÀNG NHÓM  SAI HỎNG MÔ TẢ  VÍ DỤ KẾT  QUẢ CÁCH BỒI THƯỜNG GIÁ  TRỊ TỶ LỆ   CHUNG Hư hỏng một phần Mấy vệ sinh, rách, trầ...
Mon, 2 Tháng 12, 2019 at 8:50 AM
Chính sách Đổi - Trả - Yêu cầu bồi thường hàng hóa
Tại Thitruongsi.com, chúng tôi tập trung vào các cam kết và bảo vệ Người Dùng bằng cách: - Yêu cầu Nhà cung cấp gửi hàng hóa đúng với thông tin mô tả và h...
Wed, 4 Tháng 11, 2020 at 2:57 PM