Dành cho người mới

Hướng dẫn đăng ký và xác thực tài khoản
Fri, 20 Tháng 11, 2020 at 10:50 AM
Hướng dẫn các bước quảng cáo thu hút khách hàng
Quảng cáo thu hút khách hàng (CPL) là hình thức giúp Nhà cung cấp có thể tự tạo các chiến dịch quảng cáo với mục tiêu tăng lượt liên hệ từ khách hàng thông ...
Tue, 28 Tháng 7, 2020 at 3:48 PM
Hướng dẫn đăng sản phẩm đơn giản trên LAPTOP/PC
HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN TRÊN LAPTOP/PC (Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống banhang.thitruongsi.com) Sau khi đăng nhập thành công, chọn...
Thu, 15 Tháng 10, 2020 at 10:53 AM
Hướng dẫn cân khối lượng và đo kích thước sản phẩm
HƯỚNG DẪN CÂN KHỐI LƯỢNG VÀ ĐO KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM Khối lượng và Kích thước sản phẩm  là hai thông số quan trọng vì chúng gây ảnh hưởng trực tiếp tới Ph...
Sat, 3 Tháng 10, 2020 at 11:15 PM
Hình ảnh đăng tải lên Thitruongsi.com nên sử dụng định dạng nào?
STT TÊN MỤC ĐỊNH DẠNG KHUYẾN KHÍCH 1 Hình ảnh sản phẩm PNG 2 Mô tả sản phẩm JPEG 3 Logo, Banner gian hàng PNG
Wed, 23 Tháng 9, 2020 at 3:00 PM