Mua hàng với Mô Hình Giao Dịch

Giai đoạn 1: Nhà bán lẻ đặt hàng (có hình ảnh)
(Không giới hạn thời gian) Bước 1: Chọn sản phẩm, số lượng, thuộc tính Tại trang chi tiết sản phẩm, chọn thuộc tính sản phẩm như màu sắc, size, lớn/nh...
Wed, 20 Tháng 11, 2019 at 9:30 AM
Giai đoạn 2: NBL chờ xác nhận từ NCC
(Tối đa 24h)   Bước 1: Theo dõi trạng thái đơn hàng     - Lúc này, NCC đã nhận được đơn hàng của NBL và đang tiến hành kiểm tra đơn hàng.     - Trong tr...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:08 AM
Giai đoạn 3: Thanh toán
(Tối đa 24h)  Bước 1: Chọn hình thức thanh toán     - Momo/IB/Chuyển khoản/Credit card Bước 2: Xử lí tùy yêu cầu Đối tác thanh toán     - Đăng nhập ...
Wed, 20 Tháng 11, 2019 at 10:56 AM
Giai đoạn 4: Chờ đóng gói và Nhận hàng
    Bước 1: Chờ đóng gói (tối đa 12h)     - Nếu NCC đóng gói thành công đơn hàng chuyển sang trạng thái “NVC đang lấy hàng”     - Nếu NCC đóng gói...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:08 AM
Giai đoạn 5: Kiểm tra hàng và Gửi khiếu nại
      Bước 1: Kiểm tra hàng (tối đa 3 ngày)     - NBL kiểm tra thực tế đơn hàng bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm, thuộc tính, số lượng, phụ kiện...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:09 AM
Giai đoạn 6: Nhận hàng đổi trả hoặc tiền bồi thường
    Bước 1: Nhận hàng đổi trả, tiền bồi thường (tối đa 7 ngày)     - NBL kiểm tra đơn hàng đổi trả hoặc tiền bồi thường     - Nếu NBL chấp thuận, đơn...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:09 AM