Câu 1: Tôi có được hoàn lại 100% số tiền thanh toán ban đầu không? Có mất thêm chi phí gì không?

- Trả lời: số tiền hoàn lại, bên chịu phí và các chi phí liên quan được quy định cụ thể trong "Chính sách xử lý đơn hàng và hoàn tiền" tại đây. Vui lòng truy cập để xem chi tiết.


Câu 2: Nếu tôi gửi yêu cầu lên Thitruongsi.com, bao lâu tiền sẽ về tài khoản ngân hàng?

- Trả lời: thanh toán sẽ về tài khoản sau tối đa 48h (trừ thứ 7, chủ nhật) (tính từ thời điểm người mua gửi yêu cầu và cập nhật đầy đủ thông tin)


Câu 3: Tôi không biết cách gửi yêu cầu hoàn tiền?

-  Trả lời: vui lòng xem và làm theo hướng dẫn tại đây