Đối với các đơn hàng giao dịch thông qua Thitruongsi.com (đã thanh toán thành công nhưng bị hủy hoặc có khiếu nại), nhà bán lẻ (người mua) sẽ được áp dụng chính sách như sau:


TRƯỜNG HỢP 1: ĐƠN HÀNG BỊ HỦY TRƯỚC KHI GIAO THÀNH CÔNG

THỜI ĐIỂM

BÊN HỦY

CHÍNH SÁCH

GHI CHÚ

Trước khi 

Shipper 

lấy hàng

Nhà 

cung cấp

Người mua được hoàn lại 100% thanh toán ban đầu (NCC chịu các chi phí liên quan)*

*Phí hoàn tiền

Người mua

Người mua được hoàn lại 100% thanh toán ban đầu (khấu trừ đi các chi phí liên quan)*

Sau khi Shipper lấy hàng

Nhà 

cung cấp

Người mua được hoàn lại 100% thanh toán ban đầu (NCC chịu các phí liên quan)*

*Phí vận chuyển

Phí chuyển hoàn 

Phí hoàn tiền

Người mua

Người mua được hoàn lại 100% thanh toán ban đầu (khấu trừ đi các chi phí liên quan)*

*Phí vận chuyển

Phí chuyển hoàn 

Phí phạt

Phí hoàn tiền


TRƯỜNG HỢP 2: ĐƠN HÀNG BỊ HỦY SAU KHI GIAO THÀNH CÔNG

BÊN HỦY

CHÍNH SÁCH

GHI CHÚ

Nhà 

cung cấp

Người mua được hoàn lại 100% thanh toán ban đầu (NCC chịu các phí liên quan)*

*Phí vận chuyển

Phí chuyển hoàn

Phí phạt

Phí bồi thường

Phí hoàn tiền

Người 

mua

Người mua được hoàn lại 100% thanh toán ban đầu (khấu trừ đi các chi phí liên quan)*


TRƯỜNG HỢP 3: ĐƠN HÀNG CÓ KHIẾU NẠI

1. Người mua yêu cầu Trả hàng

LOẠI 

YÊU CẦU

BÊN CÓ LỖI

HƯỚNG XỬ LÝ

GHI CHÚ

Trả hàng toàn bộ

Nhà 

cung cấp

- Người mua đóng gói & gửi toàn bộ sản phẩm về cho nhà cung cấp

- Người mua được hoàn lại 100% thanh toán ban đầu (NCC chịu các phí liên quan)

*Phí vận chuyển

Phí trả hàng

Phí hoàn tiền

Người 

mua

(không trả hàng, không hoàn tiền)


Trả hàng một phần

Nhà 

cung cấp

- Người mua đóng gói & gửi các sản phẩm bị khiếu nại về cho nhà cung cấp 
- Người mua được hoàn lại 100% giá trị hàng hóa khiếu nại (NCC chịu các phí liên quan)*

*Phí vận chuyển một phần

Phí trả hàng

Phí hoàn tiền

Người 

mua

(không trả hàng, không hoàn tiền)2. Người mua yêu cầu Đổi hàng

LOẠI

YÊU CẦU

BÊN CÓ LỖI

HƯỚNG XỬ LÝ

GHI CHÚ

Đổi hàng toàn bộ

Nhà 

cung cấp

- Người mua đóng gói, gửi toàn bộ sản phẩm về cho nhà cung cấp

- Người mua chuyển khoản thêm hoặc được hoàn tiền (tùy theo chênh lệch giữa hàng hóa được đổi và hàng hóa ban đầu)

NCC chịu phí: 

- Phí vận chuyển

- Phí đổi hàng

- Phí hoàn tiền

Nhà 

bán lẻ

(không đổi hàng, không hoàn tiền)


Đổi hàng một phần

Nhà 

cung cấp

- Người mua đóng gói & gửi các sản phẩm bị khiếu nại về cho nhà cung cấp 
- Người mua chuyển khoản thêm hoặc được hoàn tiền (tùy theo chênh lệch giữa hàng hóa được đổi và hàng hóa ban đầu)

NCC chịu phí: 

- Phí vận chuyển một phần

- Phí đổi hàng

- Phí hoàn tiền

Nhà 

bán lẻ

(không đổi hàng, không hoàn tiền)3. Người mua yêu cầu Khấu trừ tiền hàng

LOẠI

YÊU CẦU

BÊN CÓ LỖI

HƯỚNG XỬ LÝ

GHI CHÚ

Khấu trừ tiền hàng

Nhà 

cung cấp

- Người mua được hoàn lại số tiền hai bên đã thống nhất khấu trừ (NCC chịu các phí liên quan)

*Phí hoàn tiền

Nhà 

bán lẻ

(không khấu trừ, không hoàn tiền)4. Người mua yêu cầu Gửi bù hàng hóa

LOẠI

YÊU CẦU

BÊN CÓ LỖI

HƯỚNG XỬ LÝ

GHI CHÚ

Gửi bù hàng hóa

Nhà 

cung cấp

- Nhà cung cấp đóng gói & gửi thêm lượng sản phẩm tương đương tới người mua.

- Người mua không được hoàn tiền

NCC chịu phí: 

- Phí gửi bù hàng hóa

Nhà 

bán lẻ

- Nhà cung cấp không gửi thêm hàng

- Người mua không được hoàn tiền
* Ghi chú: 

- Thitruongsi.com không hoàn lại phí thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn phí chuyển khoản, phí thanh toán, phí dịch vụ (mà người mua đã chi trả cho ngân hàng liên kết và/hoặc các kênh thanh toán như Zalopay,  Zalo App, Momo)