Theo quy định của Nhà vận chuyển đối với đơn hàng bị hoàn trả (đơn chuyển hoàn), Nhà cung cấp bắt buộc phải đồng kiểm với nhân viên giao hàng (shipper) để lập biên bản ghi nhận tình trạng đơn hàng. Trường hợp Nhà cung cấp không đồng kiểm, nếu có hư hại gì về hàng hóa Nhà vận chuyển có quyền từ chối bồi thường theo chính sách. Quy trình đồng kiểm đơn hàng hoàn trả gồm ba bước:


Bước 1: Nhà cung cấp nhận hàng và bắt đầu đồng kiểm cùng shipper

Bước 2: Chụp ảnh và/hoặc quay video trong lúc đồng kiểm

Bước 3: Ghi nhận chính xác tình trạng đơn hàng vào biên bản


Lưu ý:

Các Nhà vận chuyển có thể có chính sách riêng đối với đơn chuyển hoàn nên đơn hàng sử dụng dịch vụ của Nhà vận chuyển nào thì sẽ được áp dụng chính sách riêng của Nhà vận chuyển đó


Đối với Nhà vận chuyển Giao Hàng Nhanh và Viettel Post

Nhà cung cấp tiến hành lập biên bản ghi nhận sự cố (biên bản đồng kiểm) với shipper.

Nếu shipper không mang theo biên bản ghi nhận sự cố, vui lòng không ký nhận đơn chuyển hoàn (chỉ nhận hàng khi shipper có ghi nhận sự cố trên biên bản)


Đối với Nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm

Nhà cung cấp gửi video và hình ảnh về email: vanhanh@thitruongsi.com để Thitruongsi.com tiến hành xử lý