I) VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP UY TÍN

        Thitruongsi.com đảm bảo hàng hóa đăng ký tham gia chương trình "Thị Trường Sỉ Đảm Bảo" 

        Để xác định được hàng hóa đạt điều kiện, Thitruongsi.com có hệ thống phân loại, xác thực và thẩm định uy tín đầu vào với các Nhà cung cấp đăng ký tham gia chương trình bao gồm:

 • Yêu cầu cam kết sản phẩm đúng với mô tả
 • Giấy phép kinh doanh
 • Chứng nhận đại lý và giấy phép phân phối
 • Xác thực kho hàng và hệ thống kho vận

II) VỀ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG

        Thitruongsi.com đảm bảo an toàn giao dịch trên mỗi đơn hàng phát sinh đồng thời cho cả Nhà cung cấp (người bán) và Nhà bán lẻ (người mua)

 • Cụ thể, Thitruongsi.com hỗ trợ:
  • Nhà cung cấp xác nhận đơn hàng mới phát sinh của Nhà bán lẻ trên hệ thống quản lí của TTS
  • Nhận và giữ thanh toán từ Nhà bán lẻ
  • Cùng các đối tác vận chuyển liên kết hỗ trợ Nhà cung cấp giao hàng
  • Nhà bán lẻ nhận hàng 
  • Hỗ trợ xử lí khiếu nại phát sinh (nếu có)
  • Đối soát đơn hàng và thanh toán cho Nhà cung cấp khi giao dịch hoàn tất an toàn).

        Thitruongsi.com có các biện pháp hỗ trợ bảo vệ cho Nhà bán lẻ không bị tình trạng đơn hàng đã thanh toán nhưng không được giao, đơn hàng lỗi, hư hỏng, Nhà cung cấp lừa đảo… Nếu phát sinh lỗi từ Nhà cung cấp tham gia TTS Đảm Bảo, Thitruongsi.com sẽ có chế tài phù hợp và hỗ trợ chi phí vận hành đơn hàng cũng như đổi tra linh hoạt cho Nhà bán lẻ

        

        Thitruongsi.com có các biện pháp hỗ trợ bảo vệ cho Nhà cung cấp không bị tình trạng đơn hàng ảo, "bom hàng". Nếu phát sinh lỗi từ Nhà bán lẻ có tham gia TTS Đảm Bảo, Thitruongsi.com sẽ có hình thức chế tài phù hợp và hỗ trợ chi phí vận hành đơn hàng hoàn lại cho Nhà cung cấp