NGÀNH HÀNG

NHÓM
 SAI HỎNG

MÔ TẢ
 VÍ DỤ

KẾT
 QUẢ

CÁCH BỒI THƯỜNG

GIÁ
 TRỊ

TỶ LỆ

 

CHUNG

Hư hỏng

một phần

Mấy vệ sinh, rách, trầy xước, ướt, ố vàng, bung keo, phai màu

Sản phẩm 

chỉ sử dụng 

được phần còn lại

 

33%
tới
 67%

Hư hỏng

toàn phần

Nứt, bể, gãy

Không tái bán buôn được, phải thanh lí

 

> 67%

Lỗi bao bì, hộp đựng

 

Mất mỹ quan
sản phẩm
 Phải thay hộp mới

Giá
niêm yết
hoặc
 Giá thị trường

≤ 5%

CÔNG NGHỆ
PHỤ KIỆN
 CÔNG NGHỆ

Seal
 Niêm phong

Rách,
 mất

 

 

≤ 30%

Tem, phiếu
 bảo hành

Rách, mất

 

 

≤ 30%

Công năng

Giảm

Công năng khi 

sử dụng bị giảm

 

≤ 80%

ĐIỆN GIA DỤNG
 ĐIỆN LẠNH
 NHÀ CỬA
 ĐỜI SỐNG

THỜI TRANG
 PHỤ KIỆN

Hư hỏng

một hần

Biến dạng, cong, móp méo, nứt, bể, gãy

Sản phẩm 

chỉ sử dụng 

được phần còn lại

 

≤ 30%

Hư hỏng phụ kiện, phần phụ

Mất, hư hỏng,

Sản phẩm bị thiếu, hỏng phụ kiện hoặc phần phụ dẫn tới công năng
 không đầy đủ

 

≤ 30%

ĐIỆN GIA DỤNG
ĐIỆN LẠNH
NHÀ CỬA
ĐỜI SỐNG
THỜI TRANG
PHỤ KIỆN
ĐỒ CHƠI
MẸ VÀ BÉ
LÀM ĐẸP
SỨC KHỎE
HÀNG TIÊU DÙNG
 THỰC PHẨM

Công năng một phần

 

 

 

≤ 50%

ĐIỆN GIA DỤNG
ĐIỆN LẠNH
NHÀ CỬA
ĐỜI SỐNG
THỜI TRANG
PHỤ KIỆN
ĐỒ CHƠI
MẸ & BÉ
LÀM ĐẸP
SỨC KHỎE
TIÊU DÙNG
 THỰC PHẨM

THỂ THAO
 DÃ NGOẠI
 XE MÁY
 Ô TÔ
 XE ĐẠP

Công năng một phần

 

 

 

≤ 80%

Ngoại quan

 

 

 

≤ 5%

Tem, phiếu
 bảo hành

Rách, mất

 

 

≤ 5%

Dùng thử

Các loại lỗi nhưng do
 dùng thử

 

 

≤ 10%

Phụ kiện

 

 

 

≤ 30%

Hiệu năng
 một phần

 

 

 

≤ 50%

THỜI TRANG
PHỤ KIỆN
ĐỒ CHƠI
 MẸ & BÉ
 LÀM ĐẸP
SỨC KHỎE
TIÊU DÙNG
THỰC PHẨM
 THỂ THAO
 DÃ NGOẠI
 XE MÁY
 Ô TÔ
 XE ĐẠP

Công năng toàn phần

 

 

 

≤ 80%

Ngoại quan

 

 

 

≤ 5%

Tem
 niêm phong

 

 

 

≤ 20%

Công năng một phần

 

 

 

≤ 20%

Hàng tã, bỉm, BVS, thực phẩm

 

 

 

≤ 50%

ĐỒ CHƠI
 MẸ & BÉ
 LÀM ĐẸP
SỨC KHỎE
TIÊU DÙNG
THỰC PHẨM
 THỂ THAO
 DÃ NGOẠI
 XE MÁY
 Ô TÔ
 XE ĐẠP

Lỗi

công năng toàn phần

 

 

 

≤ 80%

Lỗi ngoại quan
 
 (với các sản phẩm tã, bỉm, băng vệ sinh, thực phẩm)

 

 

 

≤ 80%

1. Lỗi ngoại quan

2. Mất phiếu bảo hành

3. Tem niêm phong           4. Mất seal bao bì

 

 

 

≤ 5%

Sản phẩm

Trầy xước

 

 

 

≤ 10%

Biến dạng một phần

 

 

 

≤ 30%

Công năng một phần

 

 

 

≤ 50%

THỂ THAO
 DÃ NGOẠI
 XE MÁY
 Ô TÔ
XE ĐẠP

Công năng toàn phần

 

 

 

≤ 80%