GIAI ĐOẠN 1: CHỌN NGÀNH HÀNG HOẠT ĐỘNG

 • Bước 1: Chọn ngành hàng, lĩnh vực hoạt động
  • Ví dụ: bách hóa/ mỹ phẩm/ công nghệ/… 
 • Bước 2: Chọn danh mục ngành, danh mục con
  • Ví dụ: bánh kẹo/ kem trộn/ phụ kiện công nghệ


GIAI ĐOẠN 2: CUNG CẤP THÊM THÔNG TIN

(tạm thời không bắt buộc)

 • Bước 1: Bổ sung số CMND
  • Hình chụp mặt trước, mặt sau
 • Bước 2: Bổ sung giấy phép kinh doanh
  • Hình chụp mặt trước, mặt sau
 • Bước 3: Bổ sung thông tin kho hàng/xưởng
  • Địa chỉ kho hàng
  • Hình ảnh mặt tiền (có chụp bảng số)        : 1 tấm
  • Hình ảnh tổng quan bên trong                  : 1 tấm
  • Hình ảnh bên trong có nhân làm việc       : 1 tấm
 • Bước 4: Bổ sung giấy chứng nhận phân phối chính hãng
  • Hình chụp mặt trước, mặt sau

(01 giấy chứng nhận/1 nhãn hiệu chính hãng)


GIAI ĐOẠN 3: TÌM KIẾM SẢN PHẨM, NHẬP HÀNG

 • Bước 1: Chọn danh mục/nhóm danh mục
 • Bước 2: Chọn và đọc thông tin sản phẩm
 • Bước 3: Xem thông tin và điểm Nhà cung cấp