(Không giới hạn thời gian)


Bước 1: Chọn sản phẩm, số lượng, thuộc tính

  • Tại trang chi tiết sản phẩm, chọn thuộc tính sản phẩm như màu sắc, size, lớn/nhỏ
  • Chọn số lượng muốn mua tương ứng với từng thuộc tính


Bước 2: Thêm sản phẩm

  • Bấm nút             "Mua ngay bây giờ" để chuyển thẳng tới phần giỏ hàng

            hoặc bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" để lưu trữ  các thông tin sản phẩm vừa lựa chọn

  • Nếu chưa muốn nhập hàng lúc này, bấm "Thêm vào Bộ sưu tập" để lưu trữ sản phẩm


Bước 3: Cập nhật giỏ hàng

    - Điều chỉnh thông tin của các sản phẩm đã chọn

Bước 4: Xác nhận thông tin giao hàng

   - Thông tin giao hàng mặc định bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email sẽ là thông tin mà NBL cung cấp cho Thị Trường Sỉ trong quá trình đăng kí tài khoản. 

    - Nếu muốn NCC giao hàng tới một địa điểm khác và/hoặc chủ thể khác vui lòng chọn mục “giao hàng tới địa chỉ khác”

Bước 5: Thêm ghi chú cho đơn hàng

    - Đóng gói chung/riêng


Bước 6: Chọn nhà vận chuyển

    - Thị Trường Sỉ sẽ liệt kê toàn bộ các đối tác vận chuyển được liên kết bao gồm tên, thời gian giao hàng trung bình, giá cước, điểm uy tín.

    - NBL tự do cân nhắc và lựa chọn


Bước 7: Kiểm tra lại thông tin giỏ hàng

    - Sau khi chọn nhà vận chuyển, NBL tiến hành kiểm tra trước khi đơn hàng được gửi đến NCC để “xác nhận” bao gồm các thông tin như sản phẩm, tổng giá trị, phí vận chuyển, ngày giao hàng dự kiến, v.v

    - Nếu NBL gửi đi, đơn hàng chuyển sang trạng thái “Chờ xác nhận”

    - Nếu NBL không gửi đi và không hủy. Đơn hàng chuyển sang trạng thái “Mới tạo”

    - Nếu NBL không gửi đi và hủy. Đơn hàng chuyển sang trạng thái “Hủy”

    - Các thẻ trạng thái này đều nằm trong “Trung tâm Người mua”


Lưu đồ kỹ thuật thể hiện quá trình đặt hàng: