1. Mô hình Giao tiếp

Mô hình hoạt động cho phép Người mua - Người bán TỰ DO đàm phán, trao đổi và chốt phương thức thực hiện giao dịch (ngoài thực tế) thông qua các kênh giao tiếp trên Trang Thitruongsi.com.


2. Mô hình Giao dịch

Mô hình hoạt động cho phép Người bán quảng bá sản phẩm tới Người mua THÔNG QUA Thitruongsi.com. Trong đó, Thitruongsi.com đóng vai trò xác nhận, đảm bảo thanh toán và vận chuyển.