Đối với các trường hợp truy cập vào website hiển thị lỗi ERR_CONNECTION_RESET hoặc các lỗi chung không truy cập được website, bạn có thể thử thực hiện các bước sau:


Bước 1: Truy cập vào: chrome://settings/content/cookies (copy đường dẫn này vào trình duyệt)

Bước 2: Chọn See all cookies and site data (Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web)

Bước 3: Gõ vào khung tìm kiếm địa chỉ thitruongsi.com

Bước 4: Chọn Remove All Shown (Xóa tất cả)


Và thử truy cập lại.


Vui lòng liên hệ tổng đài hoặc qua email lienhe@thitruongsi.com để được hỗ trợ thêm khi cần.